Quản Trị

Tài khoản dùng để quản trị website của bạn !
Pic9

INTRODUCTION ABOUT PS UNIT

INTRODUCTION ABOUT PS UNIT   I. General introduction: PS Unit is a unit that measures luminous intensity and chromaticity of luminescent materials such as LEDs. Each PS Unit has 48 optical fibers to measure. Up to 20 units can be connected to one inspection machine. Please use the self-powered type USB hub when the main […]

02/04/2020 Quản Trị

Xem thêm
psunit

PS Unit library

Introduce the PS-Unit dynamic communication library 1. General introduction PS-Unit is a color sensor module. Optical fibers (48 fibers) direct light to the sensors to receive and return color data including: Red, Green, Blue. From there we can calculate the intensity of light. PS-Unit communicates via USB standard. PSUnit.dll library has the function to connect […]

02/04/2020 Quản Trị

Xem thêm
DSC04094

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁC

Một số hình ảnh về quá trình đấu dây cho fixture: Ngoài ra, một số hình ảnh về pin board sau khi lắp đặt: Các hình ảnh về mạch điện nằm bên dưới fixture box: Cuối cùng, những hình ảnh sau khi hoàn thành fixture:

26/10/2018 Quản Trị

Xem thêm
P1080425

Automatic Function Tester

Thông thường, Fixture được chế tạo để người dùng có thể điều khiển bằng cách dùng tay tác động vào hand press của Fixture:   Tuy nhiên, trong một số trường hợp cần thiết theo yêu cầu của khách hàng thì Fixture có thể được chế tạo để hoạt động một cách tự động mà không […]

19/10/2018 Quản Trị

Xem thêm
2018-02-02 17.59.44

Hình ảnh STAMP

Con dấu (STAMP) dùng để xác nhận board mạch đã đạt chất lượng sau khi kiểm tra. Sử dụng chất liệu mực tốt, được tích hợp vào hệ thống kiểm tra board mạch tự động.      

15/10/2018 Quản Trị

Xem thêm
DSC04078

Chế tạo Fixture

Quá trình chế tạo fixture diễn ra phức tạp, gồm nhiều giai đoạn:   Đầu tiên, sau khi thiết kế và chế tạo khung fixture (fixture box) qua các giai đoạn của khâu cơ khí, ta sẽ có được hình ảnh khung fixture như bên dưới   Để quá trình kiểm tra board mạch không […]

15/10/2018 Quản Trị

Xem thêm