Thành lập Công Ty TNHH FINETEC-VN

Công ty TNHH FINETEC Việt Nam thành lập ngày 28.08.2018, là chi nhánh của Công ty FINETEC Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh. Ngày đầu thành lập với ba thành viên: Giám đốc: Yoshida Koshi Nhân viên kỹ thuật: Nguyễn Đình Huy, Phạm Văn Thịnh Địa chỉ công ty đặt tại 57 đường Liên […]

22/09/2018 Quản Trị

Xem thêm