HÌNH ẢNH

Chúng tôi tạo ra cách làm tốt hơn thông qua việc chuyên môn hóa tới từng khâu công việc, tới từng con người và luôn đặt tính hiệu quả của công việc lên trên hàng đầu. 

DSC04094

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁC

Một số hình ảnh về quá trình đấu dây cho fixture: Ngoài ra, một số hình ảnh về pin board sau khi lắp đặt: Các hình ảnh về mạch điện nằm bên dưới fixture…
Xem thêm
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
LIÊN HỆ