11/10/2018

Kiểm tra board mạch PCB FW Series

Kiểm tra board mạch PCB FW Series

PCB-1

PCB-2

——–Thông tin sản phẩm——

  • Kiểm tra với độ chính xác cao, hoạt động đơn giản vì pin board nằm theo chiều dọc.
  • Thiết kế và sản xuất rất dễ dàng vì pin board dễ dàng lấy ra từ phần cơ khí.
  • Phần thân được thiết kế theo kiểu universal press unit và pin board có thể thay thế ngay cả khi sản phẩm đang được kiểm tra.
  • Tuân thủ chuẩn RoHS

PCB-3

※Chọn Acrylic hoặc Eslon DC để làm nguyên liệu cho pin board.
※Eslon DC được chọn nhiều nhất (trên 90% khách hàng) vì đặc tính chống tĩnh điện cao.

PCB-4

FW-300/FW-400/FW-500/FW-600

PCB-5

PCB-6

PCB-7

※Chọn Acrylic hoặc Eslon DC để làm pin board. Cần gạt thường ở phía bên trái theo tiêu chuẩn.
※Eslon DC được sử dụng rộng rãi (90% khách hàng) vì khả năng chống tĩnh điện tốt.

  • Tải tối đa được chịu bởi phần thân máy hơn là pin board. Vì vậy nên phải đo lường trước để đảm bảo pin board bền chắc.
  • Trong trường hợp các PCB board, board nguồn bên trong máy, cần phải xem xét các tùy chọn ở đáy thiết bị.
  • Lắp đặt thiết bị theo từng lớp.
PCB-8
  • Vì lý do để dễ sản xuất, máy sẽ được vận chuyển với trạng thái như hình bên trái.
  • Thêm [K] sau chiều cao nếu yêu cầu vận chuyển thiết bị đã được lắp ráp
Printing Board inspection unit liên quan