11/10/2018

Kiểm tra mạch in CC Series

Kiểm tra mạch in CC Series

cc-1

  • Thời gian thiết kế có thể giảm đáng kể.
  • Phần thân có cấu trúc hand-press và cũng có thể thay đổi pin board .
  • Phần pin board bên dưới có độ dày 30mm, số bậc tự do của jig tăng lên.
  • Sử dụng interface BOX khi kết hợp với board, nguồn,..
cc-2

cc-3

*Chất chống tĩnh điện – acrylic: Nguồn cấp DC (Bao phủ bề mặt)

cc-4

Mẫu đặt hàng:    CC-500  –  L  –  E  –  100 K  –  ST  –  DC24  –  I L  –  LA  –  GS

cc-5cc-6Dùng để kết hợp với các board mạch, nguồn,…
Hộp đã được lắp ráp với hand press unit.
Bạn có thể lựa chọn giữa hộp đã lắp ráp và chưa lắp ráp.
cc-7Chọn mẫu này nếu bạn muốn tự mình lắp ráp.cc-8Bạn có thể giữ BOX mở. Nó sẽ được giữ cố định ở bên hông hand press
cc-9Dùng để ngăn ngừa tai nạn xảy ra khi mà nguồn điện bị buộc phải ngắt do lỗi lúc kiểm tra board mạch.
Solenoid:
24V … 834mA
12V … 1667mA
cc-10Ngăn chặn tai nạn xảy ra khi nguồn điện bị mất do lỗi lúc mở upper retainer trong lúc kiểm tra mạch.
Vì quá trình vận hành pin board là cần thiết nên nó sẽ được shipping như phần đính kèm.
cc-11Phát hiện trạng thái nhấn
Dùng để điều chỉnh thời gian khi ON.
Vì quá trình vận hành pin board là cần thiết nên nó sẽ được shipping như phần đính kèm.
cc-12Sử dụng khi có nhiều chi tiết được gắn lên pin board. Chi tiết này có thể được đặt ở bên trái hoặc bên phải.
Được ứng dụng cho các model CC – 400/CC- 500.
*CC-600 đã được trang bị theo tiêu chuẩn.

Printing Board inspection unit liên quan