22/09/2018

Thành lập Công Ty TNHH FINETEC-VN

Công ty TNHH FINETEC Việt Nam thành lập ngày 28.08.2018, là chi nhánh của Công ty FINETEC Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh.
Ngày đầu thành lập với ba thành viên:
Giám đốc: Yoshida Koshi
Nhân viên kỹ thuật: Nguyễn Đình Huy, Phạm Văn Thịnh

IMG_COMPANY


Địa chỉ công ty đặt tại 57 đường Liên Phường, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

TEL: (028) 36361846

Email: support@finetec-vn.com

Website: http://www.finetec-vn.com