22/09/2018

THÔNG TIN CÔNG TY

Công ty TNHH FINETEC Việt Nam thành lập ngày 28.08.2018, là chi nhánh của Công ty FINETEC Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh.
Giám đốc: Yoshida Koshi

Mã số thuế: 0315245691

IMG_COMPANY


Địa chỉ công ty đặt tại 57 đường Liên Phường, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

TEL: (028) 36361846

Email: support@finetec-vn.com

Website: http://www.finetec-vn.com